VERKLARING DEUR SASOLBURG SWEMKKLUB :

Na aanleiding van die onlangse gebeure, na die onverwagte skielike bedanking van die klub se swemafrigter het die komitee dit goedgedink om die volgende verklaring uit te reik:


In Januarie 2014 het die klub meneer Heirich Loubser , wat as onderwyser by Sasolburg Hoërskool betrokke was, in diens geneem as swemafrigter van die Sasolburg Swemklub in die middae. Mnr Loubser is bekend aan van die lede van die komitee as eertydse swemmer van Noord-Vrystaat en ons het dit goedgedink om hom die pos aan te bied en geglo dat hy die taak sou kon verrig.


In September 2014 het Mnr Jan Barnard (Voorsitter van Sasolburg Swemklub) mnr Loubser na Central Gauteng Aquatics in Johannesburg geneem en het hom voorgestel aan die persone wat verantwoordelik is vir die opleiding van afrigters namens Swem Suid-Afrika. Dit moes bydrae tot die feit dat mnr Loubser sy formele opleiding as swemafrigter sou begin doen aangesien dit ‘n vereiste van Swem Suid-Afrika is. Weens verskeie faktore het mnr Loubser nie gevorder nie.


In Februarie 2015, na aanleiding van ‘n skrywe van Swem Suid Afrika dat dit vanaf 1 Mei 2015 verpligtend sal wees vir ‘n swemafrigter om ten volle gekwalifiseerd te wees, het mnr Barnard druk op mnr Loubser geplaas om homself te kwalifiseer om aan die vereiste standaard van Swem Suid Afrika te voldoen.


Daar is toe ‘n eerste sperdatum van 31 Oktober 2015 deur Swem Suid Afrika neergelê, mnr Loubser is dadelik daarvan in kennis gestel maar hy het nie die sperdatum gehaal nie. Die tweede en finale sperdatum van Swem Suid Afrika is toe op 30 November 2015 aangekondig maar weereens haal mnr Loubser nie die sperdatum nie.


Ongeveer teen die einde van Oktober het mnr Loubser kennis gekry dat hy sy pos by die skool verloor het. Mnr Loubser het ons in kennis gestel maar verseker mnr Barnard dat hy werk in die Vaaldriehoek sal kry en sal voortgaan met die afrigting by Sasolburg Klub.


Aan die einde van November trek mnr Loubser na ‘n onbekende bestemming maar verseker mnr Barnard steeds van sy verbintenis tot afrigter by Sasolburg Swemklub. Middel November voorsien mnr Loubser mnr Barnard van ‘n dokument wat bevestig dat hy sy eksamens geslaag het en dat hy finaal ge-assesseer sal word in Januarie 2016, waarna hy dan volledig gekwalifiseerd sal wees. Mnr Loubser reel ‘n swemkamp vir begin Desember 2015 waarop mnr Barnard spesiaal na Johannesburg reis om toestemming by Swem Suid-Afrika te kry aangesien hy as ongekwalifiseerde ongeregistreerde afrigter, nie so ‘n kamp mag aanbied nie. Die kamp is toe aangbied vanaf die 7de Desember 2015 tot die 10de Desember 2015 by die Penny Heyns Swembad in Sasolburg.


Op 10 Desember 2015 om 09h00 die oggend ontvang mnr Barnard ‘n epos vanaf mnr Loubser, dat hy bedank as afrigter van Sasolburg Swemklub met onmiddellike effek en handig sy sleutels in.
Aangesien die klub normaalweg ongeveer die 15 Desember sluit vir vakansie het die komitee onmiddellik ‘n persoon (met die nodige toestemming van Swem Suid-Afrika) aangewys om die swemmers wat nog wou oefen en fiks bly, te help met programme tot aan die einde van Desember 2015.


Daar is reeds ‘n gekwalifiseerde, geregistreerde afrigter aangewys vir Januarie 2016 wat die swemmers sal fiks hou vir Level 1 & 2 wat voorlê. Hierdie maatreël is getref om die komitee die geleentheid te gee om deur die aansoeke te werk en die gepaste aanstelling te maak.


Wees verseker dat die komitee, soos in die verlede, sal poog om slegs die beste vir Sasolburg Swemklub te doen!


Baie geluk aan ons twee 10 jarige swemmers – Julian de Villiers en Jaden Nel, wat gekies is vir die Vrystaat Swemspan en neem op 9 Januasie 2016 in Oos Londen deel aan ‘n Inter Provinsiale byeenkoms.
Sterkte julle twee, lekker swem en onthou ons is baie trots op julle!

 

JAN BARNARD
Voorsitter Sasolburg Swemklub.