The cost to register is R400-00 per year per swimmer payable annually on May 1.

Die koste om te registreer is R400-00 per jaar per swemmer betaalbaar 1 Mei jaarliks.

Download Application for Membership Click here

Aansoek om Lidmaatskap Kliek hier